Till webbutiken för Mätinstrument: comfort-control.se
Mejl: info@comfort-control.se | Telefon: 018-56 53 50

Flödesreglering

Rumsreglering sker genom att summan av det totala frånluftsflödet mäts via flödesgivare i kanalerna. Kanalflödet summeras i TSI  SureFlow regulatorn. Tilluftsspjällen reglerar kontinuerligt flödet så att önskad luftbalans/differens behålls i lokalerna.

Vår rumsregulator, TSI SureFlow finns i fler olika utföranden. Den kan reglera och balansera luftflöden, den kan även reglera labben med det faktiska rumstrycket. Den reglerar även kanaltrycken och temperaturen i lokalen genom styrning av värmeventil (värme) och mängden undertempererad tilluft (kylning). Temperaturgivare finns som tillbehör.