Till webbutiken för Mätinstrument: comfort-control.se
Mejl: info@comfort-control.se | Telefon: 018-56 53 50
  1. Hem
  2. Produkter
  3. Zonreglering

Zonreglering

TRYCK eller FLÖDESSTYRNING

För övervakning och styrning av tryck mellan utrymmen i laboratorier, renrum och sjukhusmiljöer. För att säkerställa rumstryck i dessa miljöer krävs att man på ett noggrant sätt mäter tryckdifferensen mellan det trycksatta utrymmet och neutral zon.

Flödesregulatorerna mäter summan av det totala frånluftsflödet via flödesgivare i kanalerna. Tilluftsspjället reglerar kontinuerligt flödet så att önskad luftbalans/differens uppnås i lokalen. För att säkerställa att rätt luftmängd tillförs, mäts även tilluftsflödet kontinuerligt med flödesgivare, en s.k. sluten reglering.