Till webbutiken för Mätinstrument: comfort-control.se
Mejl: info@comfort-control.se | Telefon: 018-56 53 50

Referenser

Trygg arbetsmiljö i laboratorie- och sjukhusmiljöer

Vår referenslista talar sitt tydliga språk. Om du regelbundet rör dig i laboratoriemiljöer på landets ledande sjukhus och forskningsinstitutioner är chansen överhängande att de andetag du tar är säkrade med produkter och lösningar från Comfort-Control.

Våra kompetenta och serviceinriktade medarbetare tillsammans med vår strävan att alltid leverera skyddsventilationslösningar som övriga marknaden rättar sig efter är starka anledningar till våra många prestigeuppdrag genom åren. Vi vill även tro att vår förmåga att vid varje nytt projekt lyssna in kundens unika behov har bidragit till flertalet långvariga kundrelationer.

Nyfiken på vad vi exempelvis gjorde för Arrheniuslaboratoriet, Stockholms Universitet?

Fördjupa dig gärna i några utvalda kundcase nedan!