Biomedicinskt centrum (BMC)

Biomedicinskt centrum (BMC)

Forskningen vid BMC spänner över minsta molekyl till hela organismer. Bland annat studeras hur molekylära strukturer kan förklara biologiska processer, hur mikroorganismer fungerar och hur dessa interagerar med sina värdorganismer, samt hur intracellulära processer och cellulära kommunikationer kan förklara normal vävnadsutveckling, canceruppkomst och degenerativa sjukdomar. Dessutom bedrivs omfattande forskning rörande läkemedelens upptags- och verkningsmekanismer. Grundforskningen dominerar, men vissa områden befinner sig precis på gränsen mellan grundforskning och medicinsk/teknisk tillämpning.

Vid BMC bedrivs grundutbildning vid en mängd olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. Varje år anordnas kurser för flera tusen studenter, motsvarande omkring 4 000 helårsstudenter. Utöver grundutbildningen finns en omfattande forskarutbildning, som utgör en integrerad del av forskningen.