Ångströmlaboratoriet, Uppsala

Ångströmlaboratoriet är en av Uppsala universitets största anläggningar. Laboratoriet ligger vid Polacksbacken som rymmer många teknisk–naturvetenskapliga institutioner samt forskningsgrupper inom områden som grundläggande fysik, kemi, matematik och materialvetenskap.

Byggnaden, är byggd på Upplands regementes gamla exercisplats, invigdes 1997. Ångströmlaboratoriet har byggts ut i omgångar med början år 2000. Laboratoriebyggnaden utökades ytterligare hösten 2006 med Hus 7.

Ångströmlaboratoriet är uppkallat efter fysikprofessorerna vid Uppsala universitet, Anders Ångström (far) och Knut Ångström (son).

Bland de högaktuella forskningsenheterna i området finns Ångström Advanced Battery Centre som grundades år 2000.