Greenhouse Labs KTH Stockholm

Gemensamt för företagen på Greenhouse Labs är att alla har en verksamhet som syftar till en mer hållbar utveckling av morgondagens samhälle. Sedan starten 2012 har ett dussintal företag haft Greenhouse Labs som bas för sin forskning och utveckling. De olika verksamheterna sträcker sig över hela kemiområdet, från tidig läkemedelsutveckling och avancerad diagnostik av nyfödda till regenerering av textil, molekylära solceller och framtagande av nya material med skogen som råvara.

Greenhouse Labs vision är att utveckla kontakten mellan akademi och näringsliv. Öka innovationskraften och stärka entreprenörskapet inom kemiområdet och genom den akademiska verksamheten i samarbete med KTHs generella innovationsstöd, skapa en nod i världsklass för kommersialiseringen av forskningsresultat.