Biomedicum, Solna, Laboratorium i framkant

Den experimentella forskningen vid Karolinska Institutet växer och behovet av mer avancerade laboratorier och modernare lokaler på campus Solna är stort. Karolinska Institutet har därför uppfört Biomedicum för experimentell forskning över vetenskapliga gränser och för samverkan med klinisk forskning. Allt i syfte att underlätta för övergången mellan grundforskning och kliniska studier och därmed främja praktisk tillämpning.

Biomedicum är utrustat med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerade teknologiplattformar och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler och forskargrupper kan samverka för att nå nya resultat. Laboratoriet är ett av Euro­pas modernaste och lockar medarbetare från hela världen.