Arrheniuslaboratoriet, Stockholms Universitet

Tillbyggnaden av Arrheniushusen vid Stockholms Universitet samlar all verksamhet inom den biologiska sektionen på ett och samma ställe.

Arrheniuslaboratoriet bildar tillsammans med de nya husen ett viktigt kluster av laboratorieintensiva anläggningar inom universitetets biologiska och kemiska forskning. Förutom växthuset med tillhörande växtklimatkammare innehåller den nya byggnaden kontors- och labbmiljöer. Här bedrivs forskning och undervisning med inriktning på bland annat botanik och marina ekosystem, vilket kräver en rik uppsättning av toppmodern utrustning.

Byggnaderna har fått sitt namn efter kemisten Svante Arrhenius, som fick Nobelpriset i kemi 1903.