BioCentrum SLU Uppsala

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har fört samman forskare och studenter från tre institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är molekylära vetenskaper, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. Bio Centrum bedriver idag en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar de över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum. Forskningen sträcker sig från grundläggande karakterisering av biologiska processer på molekylär och cellulär nivå till studier av hur organismer fungerar, utvecklas och interagerar med andra organismer i ekosystemnivå.