Mark-Vatten-Miljöcentrum, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Forskarna i huset arbetar inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk.

I Laboratorierna och fältverksamheten arbetar personalen med provtagning och analyser av mark- och vattenprover som används direkt i forskningen.

I huset bedrivs även undervisning. Det finns idag flera övningslaboratorier. Institutionerna har ett omfattande engagemang i utbildningsprogrammen landskapsarkitekt, civilingenjör miljö och vatten, civilingenjör energisystem, agronom mark/växt, biologi och miljövetenskap, Soil and Water Management och EnvEuro.