VHC Ultuna Uppsala

På VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum – bedrivs undervisning för mer än 1000 studenter, bla. på de populära veterinär- och djursjukskötarprogrammen. Här bedrivs avancerad forskning inom områdena veterinärmedicin och husdjursvetenskap. I den södra delen av VHC finns UDS – Universitetsdjursjukhuset – smådjursklinik och hästklinik.

VHC är idag ett nationellt centrum för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och djursjukvård. Med sin samlade vetenskapliga och kliniska kompetens är VHC en av världens mest moderna anläggningar i sitt slag.

Sveriges första Green Flag Award tilldelades 2017 till just Campus Ultuna i Uppsala, motiveringen: För sina fantastiska alternativa grönytor med biologisk mångfald.